Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter.

På den här fliken bearbetar du dina artiklar. Arbetar du med paketartiklar bearbetar du dem under fliken Struktur. Se avsnittet Arbeta med paketartiklar för mer information.

Artikelkontering

Artikelkonteringar skapar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar.

Du bör alltid lägga in en konteringskod för varje artikel. Konteringskoden anger hur artikeln ska konteras vid försäljning och inköp. Om du hanterar många olika artiklar på samma sätt behöver du bara lägga upp en enda kod för dem.

Koderna som du skriver in med tillhörande konteringar, visas som förslag när du registrerar en ny artikel och används vid fakturahanteringen. Konteringarna används när fakturor och lagerförändringar bokförs.

Om det saknas ett försäljningskonto i artikelkonteringen hämtar programmet istället det försäljningskonto som är angett under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. Om en faktura saknar kontering på någon fakturarad går det inte att skriva ut någon fakturajournal för den fakturan.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.