Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter.

På den här fliken bearbetar du dina artiklar. Arbetar du med paketartiklar bearbetar du dem under fliken Struktur. Se avsnittet Arbeta med paketartiklar för mer information.

Du bör alltid lägga in en konteringskod för varje artikel som anger hur artikeln ska konteras vid försäljning och inköp. Om du hanterar många olika artiklar på samma sätt behöver du bara lägga upp en enda kod för dem. Koderna som du skriver in med tillhörande konteringar, visas som förslag när du registrerar en ny artikel och används vid fakturahanteringen. Konteringarna används när fakturor och lagerförändringar bokförs. Om det saknas ett försäljningskonto i artikelkonteringen hämtar programmet istället det försäljningskonto som är angett i företagsinställningarna. Om en faktura saknar kontering på någon fakturarad går det inte att skriva ut någon fakturajournal för den fakturan.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.