Förbereda för Visma Webshop/Webshop+

Inställningar under Företagsinställningar

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster.
 2. Kontrollera att rätt inloggningsuppgifter visas.
 3. Välj Synkronisera.
 4. Välj Visma Webshop i trädet.
 5. Välj om du vill Markera importerad order som skickad.
 6. Välj om du vill Markera importerad order som ej klar.
 7. Välj om du vill Uppdatera kundregistret med ändrade uppgifter från webbshoppen.
 8. Ange viktenhet.
 9. Ange hur du skriver namn på personer i kundregistret.
 10. Ange vilket tecken som separerar förnamn och efternamn i kundregistret.
 11. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier.
 12. Ange nummerserie för kund.

Inställningar i Försäljningsprislistor

 1. Välj Försäljning- Försäljningsprislistor.
 2. Markera den prislista du vill använda för din webbshop. I Visma Webshop kan du använda flera prislistor.
 3. Välj Kortläge.
 4. Markera Webbshopsprislista under Visma Webshop.

Om du har Visma Webshop + ska du även ange vilken prislista som ska användas som standardprislista.

Det är bra om du inte använder fler än två decimaler i prislistan, eftersom Visma Webshop bara kan visa två decimaler.

Inställningar i Artikelregistret

 1. Välj Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster.
 2. Markera Webbshopsartikel på fliken Artikeluppgifter på de artiklar du vill ska synas i din webbshop.

Är det många artiklar du ska uppdatera så kan du använda kommandot Massuppdatera.

Relaterade avsnitt