Inläsning underlag

Programdelen Inläsning underlag hittar du under både Inköp och Bokföring.

Vill du arbeta smart och effektivt i ditt program vinner du mycket på att ta emot e-fakturor från dina leverantörer, men också genom att fota dina kvitton i appen Visma Scanner och sedan föra över de tolkade underlagen till Visma Administration 500.

Att ta emot e-fakturor innebär att din leverantör skickar e-fakturor direkt från sitt ekonomiprogram till ditt. De e-fakturor du kan läsa in visas under Inläsning underlag, där du kontrollerar fakturan och kompletterar med eventuella uppgifter för att sedan läsa in den. Vid inläsning skapas leverantörsfakturan och uppgifterna läggs in automatiskt.

Vill du minska risken för att kvitton glöms bort och samtidigt underlätta för dig när du ska registrera verifikationer för dina utlägg, då ska du använda appen Visma Scanner. Via appen kan du fota, spara och skicka dina kvitton till Visma Administration 500. När kvittot är fotat i appen tolkas uppgifterna och totalbelopp, moms, betaldatum och organisationsnummer fylls i automatiskt. När du sedan skickar kvittot vidare till Visma Administration 500 kommer underlaget in i programdelen Inläsning underlag. De tolkade uppgifterna följer med och du kompletterar med övriga uppgifter, som till exempel konteringsmall och verifikationstext. När underlaget är klart läser du in det och då skapas din verifikation. Läs mer om effektiv och smart kvittohantering i avsnittet Visma Scanner.

Appen Visma Scanner kan på samma sätt användas för att fota dina leverantörsfakturor. De uppgifter som tolkas för en leverantörsfaktura är fakturanummer, fakturadatum, totalbelopp, moms, organisationsnummer och OCR.

Hur du arbetar med programdelen Inläsning underlag kan du läsa i avsnittet Läs in underlag.