Visma Scanner

Vill du arbeta smart och effektivt i ditt program använder du appen Visma Scanner för att kostnadsfritt scanna (fotografera), spara och skicka kvitton och leverantörsfakturor vidare digitalt till Visma Administration 500. Där konteras underlagen och verifikationer respektve leverantörsfakturor skapas automatiskt.

När det gäller leverantörsfakturor är det dock smidigare och effektivare att ta emot e-fakturor från dina leverantörer, än att använda appen.

Grundregeln i bokföringslagen är att räkenskapsinformation du tar emot från andra ska lagras i den form du får dem.

Har du till exempel fått ett kvitto/leverantörsfaktura som pdf-fil via mejl, så är det pdf-filen (inte själva mejlet) som är orginalhandlingen. Skulle du skriva ut det och sätta det i en pärm och sedan slänga pdf:en så har du alltså förstört originalet.

Får du ett kvitto/leverantörsfaktura i pappersform och scannar in det så måste du ändå spara pappersoriginalet i tre år. Det fjärde året behöver du inte spara pappersoriginalet utan kan fortsätta att ha kvar underlaget digitalt i fyra år till. Totalt ska underlag sparas i sju år.

Vill du veta mer om vad som gäller vid arkivering hittar du det i artikeln Digital bokföring vs. papper - spara tid och slipp onödiga utskrifter.

Relaterade avsnitt