Läs in underlag

I programdelen Inläsning underlag visas de underlag som du kan läsa in och som har skickats till dig via Visma Scanner (som kvitto eller leverantörsfaktura) eller som e-faktura från dina leverantörer.

För att kunna ta emot och läsa in e-fakturor behöver du markera Ta emot e-fakturor under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument.

För att det ska göras en kontroll på om det finns underlag från Visma Scanner att läsa in, krävs det att du har markerat Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Scanner. Ditt arbete underlättas om du väljer vilken konteringsmall du vill använda för inköp gjorda med kort eller kontant.

Innan du läser in underlagen bör du gå igenom dem och kontrollera så att alla uppgifter är korrekta. Underlagets olika statusar hjälper dig i arbetet med detta. Grön status (OK) är färdigkonterad och klar och går att läsa in direkt. Gul status (Varning) behöver åtgärdas, men är inget hinder för att läsa in underlaget. Röd status (Fel) måste åtgärdas innan inläsning.

När du klickar på Läs in markerade underlag så skapas leverantörsfakturor eller verifikationer av dina markerade underlag.

Gör så här:

  1. Välj Inköp - Inläsning underlag eller Bokföring - Inläsning underlag.

Nya underlag läses in och listan uppdateras. Du kan också löpande upppdatera listan genom att använda kommandot Hämta nya underlag.

Hur du går vidare beror på vilken typ av underlag det är. Välj underlagstyp nedan:

När du har gått igenom dina underlag och åtgärdat alla statusar är det dags att läsa in underlagen.

Vill du ta bort ett underlag från listan markerar du underlaget och klickar på ikonen Radera. Om du raderar en e-faktura av misstag är det svårt att få tillbaka den, så var noga med att kontrollera att du raderar rätt faktura. Om du raderar ett underlag som är scannat så försvinner även bilden från appen Visma Scanner.

  1. Markera de underlag du vill läsa in i kolumnen Markering i den övre tabellen.
  1. Klicka på Läs in markerade underlag.

Underlagen läses in och leverantörsfakturor respektive verifikationer skapas. Du hittar sedan dessa under Inköp - Leverantörsfakturor respektive Bokföring - Verifikationer.

Om en e-faktura är inläst ser du det i kolumnen Inläst dokument i listläget för Leverantörsfakturor. Själva underlaget hittar du under fliken Spårning.

För scannade underlag visas knappen Visa underlag längst ner till höger i kortläget för Leverantörsfakturor respektive Verifikationer.

Relaterade avsnitt