Skapa leverantör, kommando

Kommandot Skapa leverantör visas under Inköp - Inläsning underlag och Bokföring - Inläsning underlag och är endast aktivt om du står på en rad i Inläsning underlag som är av typen Leverantörsfaktura och som saknar uppgifter i fältet Leverantörsnummer.

När du arbetar i programdelen Inläsning underlag, och vill lägga upp en ny leverantör i samband med att du kopplar ett underlag, gör du det genom att använda kommandot Skapa leverantör. Dialogen som visas är densamma som när du väljer att skapa en ny leverantör i leverantörsregistret. De uppgifter som eventuellt finns på underlaget är förifyllda. Du fyller i resterande uppgifter och därefter väljer du Plocka.

Relaterade avsnitt