Koppla prislista till kund

När du lagt upp en prislista finns den tillgänglig att väljas in på kund i kundregistret. Gör enligt nedan för att koppla en prislista till kund:

  1. Gå till Kunder.
  2. Välj den kund som du vill koppla en prislista till.
  3. Välj Kunduppgifter.
  4. I fältet Prislista väljer du den prislista som ska gälla för kunden.

Om kunden redan har en prislista kopplad till sig och du byter till en ny prislista kommer alla tidregistreringar som ännu inte är fakturerade att räknas om enligt den nya prislistan.

  1. Välj Spara när du valt prislista.

Nu finns en prislista kopplad till kunden. Du bestämmer vilken prissättning som ska gälla för respektive uppdrag via fliken Prissättning.

Relaterade avsnitt

Prissättning på ett kunduppdrag
Prislistor
Lägg upp en ny period inför en prisförändring