Prissättning på ett kunduppdrag

När du lagt upp ett uppdrag på en kund kan du välja hur uppdraget ska prissättas. Detta är aktuellt om du använder tidregistreringen i Visma Advisor.

  1. Gå till Kunder.
  2. Välj en kund från listan.
  3. Välj fliken Prissättning.
  4. Välj Ny prissättning.
  5. Välj typ av prissättning. Du kan välja mellan Timpris, Transaktionspris eller Fastpris.

Relaterade avsnitt

Koppla prislista till kund
Prislistor
Arbeta med fastpris
Arbeta med timpris
Arbeta med transaktionspris
Byte av prissättning på kunduppdrag