Skapa utläggsregistrering

Du kan registrera utlägg på två sätt, ett åt gången eller som ett återkommande utlägg.

  1. Gå till Utläggsregistrering i huvudmenyn.
  2. Klicka på Ny registrering.
  3. Fyll i alla nödvändiga fält. Om du ska registrera detta som ett återkommande utlägg, lämna fälten Intern anteckning och Fakturatext tomma.
  4. Om du inte vill fakturera kunden för detta utlägg, avmarkera Fakturera kund.

Relaterade avsnitt

Skapa fakturaunderlag
Visa eller dölja fält i Tid- och utläggsregistrering