Klarmarkera bevakningspunkter för flera kunder samtidigt

Med funktionen Massuppdatera kan du enkelt uppdatera information för flera kunder samtidigt. Du kan välja att massuppdatera Klarmarkera, Inaktivera bevakningspunkter och Ange klar senast-datum. Hur du gör för att klarmarkera bevakningspunkter beskrivs nedan.

  1. Välj Bevakningslistor i huvudmenyn.
  2. Välj en bevakningslista.
  3. Gör dina urval, till exempel Medarbetare eller Företagsform.

Tänk på att du även kan göra urval på kolumnnivå. Det gör du genom att skriva i sökfältet som visas överst i en kolumn. Ditt urval bestämmer vilka kunder som tas med i massuppdateringen.

  1. Klicka på Massuppdatera och välj Klarmarkera i listan.
  2. Under fliken Välj, väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
  3. Välj Nästa.
  4. Under fliken uppdatera Uppdatera väljer du de bevakningspunkter du vill ändra genom att markera kryssrutan.

Dagens datum läggs in i fältet Slutförd. Du kan ändra på detta datum.

  1. Välj Nästa. På fliken Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
  2. Välj Bekräfta för att uppdatera dina ändringar. På fliken Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
  3. Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.

Relaterade avsnitt

Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter
Ange Klar senast-datum på bevakningspunkter
Ange klar senast-datum på bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Inaktivera bevakningspunkter/uppdrag
Inaktivera bevakningspunkter för flera kunder samtidigt