Ange Klar senast-datum på bevakningspunkter

Du kan ange ett klar senast-datum för varje bevakningspunkt och period på dina kunduppdrag. Det gör du enklast via kundlistan.

  1. Klicka på Kunder i huvudmenyn.
  2. Klicka på kunden du vill ange klar senast-datum för bevakningspunkter på.
  3. Klicka på fliken Uppdrag.

Om det inte visas några uppdrag, måste du först lägga till uppdraget. Mer information hittar du på Koppla uppdrag till kund.

  1. Klicka på Kugghjulet längst ut till höger vid uppdraget som du vill sätta klar senast-datum för .

En, tolv eller 52 bevakningspunktsperioder visas i listan, beroende på vilken uppdragsperiod du valt (år, månad eller vecka). Välj det alternativ som passar dig:

Du kan även lägga upp klar senast-datum via menyvalet Bevakningslistor.

Relaterade avsnitt

Ange klar senast-datum på bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter
Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter