Visma Analys

Koppla okopplade konton

För att Visma Spcs program ska kunna arbeta på ett riktigt sätt oavsett vilken kontoplan kunden använder krävs en koppling till baskonton, vilket görs i kopplingstabellen. Den matchar kundens konton mot baskonton för att programmet som läser in filen ska kunna arbeta med filen oavsett vilken kontoplan som kunden använder. Har du kopplat alla konton rätt i Visma Analys sparas en kopplingstabell som används av övriga Visma Spcs-program som arbetar med kopplingstabeller.

De program som arbetar med kopplingstabell är Visma Analys, Visma Bokslut, Visma Byråstöd, Visma Koncern och Visma Revision

Det finns alltid en kopplingstabell sparad per räkenskapsår och organisationsnummer eller om du arbetar via Visma Byråstöd, en kopplingstabell sparad per räkenskapsår och klientnummer.

Om det finns en kopplingstabell skapad i något av de övriga programmen från Visma Spcs som använder kopplingstabellen, så används denna alltid när du läser in en sie-fil i Visma Analys.

Du ser om ett konto saknar koppling i bilden Information om räkenskapsår eller Utfall. Gör så här för att koppla ett konto som saknar koppling till baskonton:

  1. Välj Arbeta med - Huvudboksanalys - Kopplingstabell.
  2. Välj Arbeta med - Ekonomisk analys - Kopplingstabell.

I första kolumnen ser du de konton som finns i företagets kontoplan. Nästa kolumn visar de kontonummer som baskontoplanen använder.

I den översta gula informationsrutan ser du vilka konton som är okopplade.

Programmet delar upp vilka konton som är använda och som är okopplade och vilka som inte används och som är okopplade.

Det är mycket viktigt att alla konton som används dvs har saldon eller transaktioner är kopplade.

Det är inte nödvändigt att göra en exakt koppling mellan BAS-konto och kundens konto. Det viktiga är att kontot hamnar i rätt kontogrupp. T.ex. konto 1010 i BAS 96 kan kopplas mot konto 1910 i BAS 2005.

  1. Klicka på knappen Gå till nästa okopplade för att koppla konton.
  2. Klicka i det tomma fältet under rubriken Baskonto.
  3. Välj konto ur listan. Om du skriver in de första siffrorna i kontonumret söker programmet efter kontot.
  4. Om du klickar på Gå till nästa okopplade igen kommer du till nästa okopplade konto.
  5. Fortsätt att koppla övriga konton på samma sätt.
  6. Klicka Spara när du är klar.

Relaterade avsnitt

Lägg till konto
Visa eller ändra konto
Ta bort konto
Importera SIE-fil - Ekonomisk analys
Importera SIE-fil - Huvudboksanalys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...