Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Import > Importera huvudbok

Importera huvudbok

I dialogen Välj varifrån verifikationer ska hämtas (steg 1) importerar du företagets ekonomidata (SIE 4). De värden du läser in via denna dialog används vid körning av huvudboksfrågor och SIE-analys.

Du har möjlighet att läsa in från en exporterad SIE-fil. Om du arbetar med Visma Administration kan du hämta en SIE 4 därifrån.

För att kunna arbeta med huvudboksanalys behöver du en SIE 4-fil. Du har möjlighet att läsa in SIE-filen till både huvudboksanalysen och ekonomisk analys samtidigt. Om du valt att läsa in en SIE 1-3 kan du endast importera ekonomisk analys. Valet för huvudboksanalysen är inte aktivt.

SIE-fil

  1. Markera en SIE-fil. Arbetar du fristående föreslår programmet C:\SIE. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connectföreslår programmet kundens mapp SIE-lager.
  2. Klicka på Öppna.

Nu importeras din SIE-fil till Visma Analys.

Visma Administration

Om du arbetar i Visma Administration kan du hämta SIE-filen därifrån.

Arbetar du fristående med Visma Analys får du första gången du hämtar en SIE-fil peka ut sökvägen till företaget i Visma Administration. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect hittar programmet själv företaget i Visma Administration.

  1. Markera vilket räkenskapsår du vill importera och klicka på OK.

Visma Bokslut

Filen du exporterar från Visma Bokslut och importerar i Visma Analys är av formatet XML. Om du i Visma Bokslut har importerat en SIE4-fil, innehåller också XML-filen samma information som en SIE4-fil.

  1. Markera bokslutsfilen (.XML). Arbetar du fristående föreslår programmet C:\SIE. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect föreslår programmet kundens mapp SIE-lager.
  2. Klicka på Öppna.

Se även

Import
Importera SIE-fil - Ekonomisk analys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...