Visma Analys

Import

Du kan importera SIE-filer som exporterats från redovisningsprogrammet till Visma Analys. Detta gör att analysprogrammet kan användas i kombination med de flesta redovisningsprogram som finns på marknaden. Med SIE-filen får du in kontoplan samt saldon för aktuellt år och eventuella resultatenheter och projekt. Kontosaldon och kontoplan kan också hämtas från Visma Administration och Visma Bokslut till Visma Analys.

Under importen kopplas kundkonton mot baskonton. Kopplingen behövs för att programmet ska kunna arbeta på ett riktigt sätt oavsett vilken kontoplan du använder. Den matchar dina kontonummer mot baskonton för att programmet ska kunna hantera informationen rätt, d v s placera konton rätt i nyckeltal, rapporter etc. Det gör att du kan använda programmets mallar utan att anpassa dem till din kontoplan.

En SIE-fil innehåller olika uppgifter beroende på vilken typ av SIE-fil det är. Följande olika typer finns:

Typ 1 Innehåller årssaldon. Används för deklaration och årsredovisning.
Typ 2 Iinnehåller årssaldon, periodvisa saldon och budgetsaldon. Denna typ av SIE-fil går att importera i Visma Analys. Du kan använda den för att skapa nyckeltal och rapporter. För huvudboksanalys och prognos krävs SIE-typ 4.
Typ 3 Innehåller export av saldon på objektnivå.
Typ 4 Är främst avsedd för att importera och exportera transaktioner mellan redovisningsprogram. Den innehåller alla transaktioner och är därför mycket lämplig att importera i Visma Analys.

Delen Ekonomisk analys kan hantera SIE-filer av typen 1-4. Vill du arbeta med månadssaldon behövs minst SIE-typ 2. Vill du arbeta med projekt och resultatenheter behövs import av SIE-typ 4. I delen Huvudboksanalys arbetar du med verifikationer och därför kan endast SIE-typ 4 importeras i denna del.

Visma Analys kan även importera SIE-filer som innehåller fem- och sexställiga konton. Dessa konton hanteras som underkonton, dvs konto 19101 tolkas som ett underkonto till 1910. Det fungerar så att om du t ex ska göra en huvudboksfråga (med inställning kundkonton) och vill få träff på 19101 så kan du inte peka ut just 19101 utan måste ange ett intervall där det femställiga kontot ingår. När du lägger upp rader i en rapport däremot kan du i kontoväljaren peka ut ett enstaka fem- eller sexställigt konto.

Hur du exporterar SIE-filer beskrivs i handboken till redovisningsprogrammet.

Vid export från redovisningsprogrammet är det lämpligt att ange företagsnamn (eller eventuell förkortning), år och SIE-typ i filnamnet, t ex ÖVNBOLAGET 2004 SIE4.SE. Det förenklar arbetet när du senare importerar filen i andra program, t ex Visma Analys.

Relaterade avsnitt

Importera SIE-fil - Huvudboksanalys
Importera SIE-fil - Ekonomisk analys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...