Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Ekonomisk analys > Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal hjälper dig att ställa diagnos på ett företag och därigenom hitta dess starka respektive svaga sidor. Genom att ta ut olika variabler ur resultat- och balansräkningen och ställa dessa i relation till varandra får du fram dessa nyckeltal. Nyckeltalen kan sedan användas för jämförelser med andra företag inom samma bransch. Du kan få branschstatistik över nyckeltal från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Nyckeltalsberäkningar är ett verktyg för att förenkla och förbättra den ekonomiska planeringen samtidigt som uppföljningen av ekonomin underlättas. Det är av stor vikt att nyckeltalen mäts över flera år för att följa utvecklingen i företaget.

Gör så här för att arbeta med nyckeltal:

  1. Välj Arbeta med - Ekonomisk analys - Nyckeltal eller klicka på knappen för Ekonomisk analys och därefter på knappen Nyckeltal.

I mapplistan finns fem mappar: Nyckeltalsbibliotek, Byrå, Kontor, klientmappen respektive Utkast.

  1. Klicka på plustecknet för att öppna en mapp och hitta nyckeltalet du söker.

Du kan också söka efter nyckeltal genom att använda rutan Sök. Du kan söka på del av eller hela nyckeltalsnamn. Första träffen i trädet markeras när du trycker Enter eller klickar på Sök nästa. Tryck Enter eller Shift+Enter för att bläddra mellan sökträffarna. Du kan också klicka på Sök nästa och Sök föregående.

Mapparna

Du kan när som helst kopiera nyckeltal från en mapp till en annan. Du kan däremot inte kopiera nyckeltal till mappen Nyckeltalsbibliotek.

Mapparna Byrå och Kontor kan du välja att inte använda under Arkiv - Programinställningar. Se avsnittet Programinställningar.

Se även

Infoga ny nyckeltalsmapp
Ändra nyckeltalsmapp
Ta bort nyckeltalsmapp
Kopiera nyckeltal
Skapa nytt nyckeltal
Ändra eller ta bort nyckeltal
Välj vilka kolumner som ska visas
Beräkna nyckeltal
Information om nyckeltal
Saknat eller felaktigt värde
Ändra företagsuppgifter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...