Installationsanvisning Visma Bokslut

Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen

  • Uppdatera ditt operativsystem innan du startar din installation/uppdatering. Detta gör du genom att klicka på Start-knappen och välja Inställningar - Uppdatering och säkerhet - Windows Update - Sök efter uppdateringar.

  • Installera Visma Byråstöd om du ska använda det. Läs mer i installationsanvisningen som följer med Visma Byråstöd.
  • Tänk på att inte ha några andra program igång när du gör installationen/uppdateringen.
  • Innan du installerar den här versionen ska du ta en säkerhetskopia på ditt/dina företag. Läs mer i avsnittet Säkerhetskopiering.

Nya versioner

För att få tillgång till nya funktioner och förbättringar i programmet är det viktigt att du installerar nya versioner. Du laddar ner den senaste versionen på vismaspcs.se/support.

För att kunna öppna filer från tidigare år behöver du installera det årets version av programmet, det gör du via Ladda ner äldre versioner av Visma Bokslut.

Gör så här när du installerar programmet

  1. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen som du har hämtat från Visma Spcs hemsida. Om du installerar programmet från ett USB-minne, börjar du med att ansluta USB-minnet till datorn.
  2. Klicka på Installera och följ anvisningarna som leder dig genom installationen.

Vi rekommenderar att du accepterar standardinställningarna som föreslås.

  1. När installationen är klar klickar du på Slutför.
  2. Starta om datorn.

Om du använder företagsversionen, läggs en programikon till på ditt skrivbord. Annars startar du programmet via Visma Byråstöd.

Relaterade avsnitt

Aktivera Visma Bokslut