Arbeta med balans- och resultaträkningsmall

Så här gör du för att arbeta med balans-/resultaträkningsmallen:

  1. Välj Start - Balansräkningsmall/Resultaträkningsmall.

Mallen är uppbyggd i olika nivåer. Den har rubriker, rader för konton, summor, linjer och tomrader.

  1. Klicka på länken Expandera alla för att se vilka konton som tillhör de olika raderna.
  2. Klicka på länken Endast rubriker för att endast se rubrikerna.
  3. Markera urvalsknappen Endast använda för att endast se huvudrader som innehåller konton med saldon. Du får då en mer överskådlig bild.
  4. Klicka på Förhandsgranska för att se hur balans-/resultaträkningen ser ut i årsredovisningen.

Relaterade avsnitt

Skapa en rad
Kopplingstabell
Exportera och importera balans- och resultaträkningsmall