Aktivera samarbete i Visma Ekonomiöversikt

Via Visma Byråstöd kan du bjuda in dina kunder till ett samarbete i Visma Ekonomiöversikt. Detta innebär att ni delar ett och samma Visma Ekonomiöversikt och ni behöver inte längre skicka data mellan er manuellt. Båda parter har tillgång till samma information direkt. Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg hos Visma Spcs idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario som passar just din kund bäst.

Relaterade avsnitt