Gör färdigt & lås

På sidan Gör färdigt & lås visas de bokslutsverifikationer som programmet skapat automatiskt. Du låser räkenskapsåret genom att aktivera Lås räkenskapsåret. Bokslutsverifikationerna kommer då att föras över till Visma eEkonomi. Du kan låsa upp räkenskapsåret om du behöver ändra.

Bokslutsverifikation

En bokslutsverifikation för årets resultat, inkomstskatt och förändring av periodiseringsfond skapas automatiskt, baserad på ditt val för avsättning eller återföring under Årsavslut - Beräkna skatt - Skattemässiga justeringar - Resultatplanering.

Om du hämtar nya bokföringsvärden efter att du låst upp, kommer denna import att inkludera tidigare bokslutsverifikationer från Visma eEkonomi.
För att undvika duplicering, exkluderas bokslutsverifikationen som tidigare skapats i Deklaration/Årsredovisning. Denna bokslutsverifikation används inte länge av programmet och visas med status Överförd - Exkluderad.

När räkenskapsåret låses, kommer året även att låsas i Visma eEkonomi.

Relaterade avsnitt