Inaktivera tillgångstyp

Du kan bara ta bort de tillgångstyper som det inte finns någon historik på. Du får då istället inaktivera den.

Det går inte att inaktivera eller ta bort några av de tillgångstyper som är upplagda i programmet som standard.

  1. Välj Inställningar - Tillgångstyp.
  2. Klicka på den tillgångstyp du vill inaktivera.
  3. Välj Redigera.
  4. Avmarkera rutan Aktiv. Om det inte finns någon historik för kontona kan du istället välja Ta bort.
  5. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Anläggningstillgångar
Lägg till en ny anläggningstillgång
Ta bort tillgångstyp
Lägg till ny tillgångstyp