Rätta avvikelse som beror på felaktig koppling till artikelkontering

När du lagt till artiklar i ditt artikelregister har du angett vilken artikelkontering de ska ha. Artikelkonteringen talar om för programmet hur försäljningen av artikeln ska bokföras, bland annat vilket momskonto som ska användas.

Om du har valt fel artikelkontering på artikeln eller använt en artikelkontering med fel inställningar blir det fel i momsredovisningen.

 1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
 2. Välj den faktura som innehåller den felaktiga artikelkonteringen.
 3. Välj Åtgärder - Kreditera.
 4. Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Bokför och skicka via e-post Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Bokför och skapa pdf Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper.
Spara utkast Fakturan bokförs inte och sparas under Utkast.
 1. Under Försäljning - Kundfakturor hanterar du alla dina kundfakturor.
 2. Välj den faktura du krediterade.
 3. Välj Åtgärder - Kvitta.
 4. Välj den faktura som ska kvittas.
 5. Välj Bokför.
 6. Välj Försäljning - Artiklar.
 7. Välj den artikel som innehåller den felaktiga artikelkonteringen.
 8. Välj Redigera.
 9. Ändra artikelkonteringen för artikeln.
 10. Skapa en ny faktura.

Om momssatsen påverkas, bör även en ny faktura som korrigerar eventuella differenser skickas till din kund.

 1. Skapa en ny momsredovisning för aktuell period när du gjort alla nödvändiga korrigeringar.

Relaterade avsnitt

Skapa manuell verifikation
Avvikelser momsredovisning
Artikelkontering