Avvikelser momsredovisning

Om programmet hittar något momsbelopp som verkar vara fel bokfört aktiveras ett meddelande. När du klickar på länken i meddelandet öppnas en lista med de verifikationer som behöver kontrolleras. Programmet rapporterar en avvikelse om den bokförda momsen skiljer sig från den beräknade momsen.

Alla avvikelser behöver inte rättas

Observera att orsaken till att en verifikation fångas upp av momskontrollen inte behöver vara ett fel som måste rättas. Vissa avvikelser kan vara riktiga.

I de fall du bedömer att verifikationen som momskontrollen fångat upp är korrekt, behöver du inte göra någon åtgärd. Verifikationsraden kommer med på momsredovisningen när du bokför den.

Avvikande datum

Om momskontrollen flaggar för Avvikande datum, innebär det att momsredovisningen du arbetar med innehåller verifikationer som borde ha redovisats i tidigare momsredovisning. Detta händer om du registrerar nya verifikationer i en period efter det att momsredovisningen för den perioden redan är avslutad och bokförd.

Kontrollera verifikationen för att bedöma om den har blivit registrerad på fel bokföringsdatum eller om det är aktuellt att göra en rättning av förra periodens skattedeklaration hos Skatteverket. Gör du ingenting kommer verifikationen med när momsredovisningen bokförs.

Avvikande belopp

Om momskontrollen visar ett Avvikande belopp, kan det bero på flera olika saker, exempelvis att:

  • du har bokfört ett felaktigt belopp.
  • du har bokfört på fel bokföringskonto.
  • du har fel momskod kopplat till det använda bokföringskontot.
  • du har kopplat en artikel till fel artikelkontering.
  • du har använt en artikelkontering som har fel inställningar.

Observera att programmet inte visar avvikelser som är lika med eller mindre än 0,1.

Du kan även ta en titt på våra Hjälp, det har blivit fel!.

Relaterade avsnitt

Skapa en korrigeringsverifikation
Rätta felaktig momskod kopplad till ett bokföringskonto
Rätta avvikande datum
Rätta avvikelse som beror på felaktig koppling till artikelkontering
Rätta tidigare periods momsredovisning
Vanliga problem och lösningar - moms