Momsrapportens innehåll

Momsrapporten är uppbyggd i block med ett antal numrerade rutor. Bokföringskonton har olika momskoder som avgör i vilka block och rutor beloppen kommer att visas på momsrapporten.

I Visma eEkonomi Smart är samtliga konton i din kontoplan inställda enligt standarden för Baskontoplanen och har specifika momskoder kopplade till dem. Om du skapar ett eget konto är det viktigt att tänka på om kontot ska ha en momskod och vilken kod som då ska användas.

De olika blocken summeras och i sista rutan ser du om företaget ska betala eller få tillbaka moms för perioden. Visma eEkonomi Smart räknar automatiskt ut totalbeloppet, baserat på verifikationerna för den momsperiod du rapporterar för. Du behöver inte göra några egna uträkningar.

Relaterade avsnitt

Checklista - momsredovisning för aktiebolag
Moms