Visma eEkonomi Smart

Månadsavstämning Skattekonto

När du gör avstämningen får du en överblick av din eventuella fordran eller skuld till Skatteverket. Ditt skattekonto hos Skatteverket omfattar i stort sett alla skatter och avgifter. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

  1. Är du klar med din bokföring och har moms att redovisa den här månaden? Är momsrapporten i så fall gjord för perioden? Om inte, öppna Bokföring – Momsrapport och skapa den. Läs mer i avsnittet Skapa momsredovisning.
  2. Har du bokfört löneutbetalningen för perioden? Om inte, skapa ett Övrigt uttag och använd bokföringsförslaget eller underlag från ditt löneprogram.
  1. Logga in på ditt skattekonto på Skatteverket webbplats och hämta kontoutdraget för ditt skattekonto för samma period. Importera det som en SKV-fil eller genom att lägga in transaktionerna manuellt i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i avsnittet Skattekonto.
  2. Räkna samman beloppen för momsredovisning, personalskatt, arbetsgivaravgift, F-skatt och eventuella räntor/avgifter. Bortse från F-skatten om den dras via autogiro.
  3. Gör en utbetalning till ditt skattekonto hos Skatteverket från din internetbank på summan du fick fram när du räknade samman beloppen ovan. Du har fått ett OCR-nr från Skatteverket som är kopplat till ditt skattekonto. Detta OCR-nr ska alltid användas vid betalningar till ditt skattekonto hos Skatteverket.
  4. När utbetalningen av beloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket genomförts och du ser den under Kassa- och bankhändelser, ska du matcha bankhändelsen mot dina skattetransaktioner. Läs mer i avsnittet Matcha skatt- och bankhändelser.
  5. Om du haft intäktsränta eller kostnadsränta på ditt skattekonto, skapa manuell verifikation med bokföringsförslag kostnadsränta eller intäktsränta.
  6. Jämför saldot på konto 1630 med saldot på ditt skattekonto. De ska nu stämma överens.

Relaterade avsnitt

Skapa momsredovisning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...