Visma eEkonomi Smart

Importera återrapporteringsfil

Det här avsnittet gäller inte dig som har en aktiv bankkoppling med Danske Bank, Handelsbanken eller SEB (med tvåstegsverifiering). Med aktiv bankkoppling får du automatiskt bankkontoutdraget inläst av Visma eEkonomi Smart med samma detaljnivå som en import av transaktionsfilen ger.

På kontoutdraget visas bankgirobetalningar per dag som klumpsummor. Genom att importera en återrapporteringsfil från din bank kan du få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade. Du kan importera återrapporteringsfilen oavsett om du har lagt till bankhändelser manuellt eller klistrat in kontoutdraget från banken. Du kan också använda filen om du har bankkoppling med Swedbank, Sparbanken eller SEB (utan tvåstegsverifiering).

  1. Välj Kassa- och bankhändelser.

Notera att innan du importerar filen ska du lägga till bankhändelserna från kontoutdraget i Visma eEkonomi Smart. Filen specificerar enbart bankhändelser som redan registrerats.

  1. Klicka på pilen vid Ny bankhändelse och välj Importera återrapporteringsfil.
  2. Ladda upp en eller flera återrapporteringsfiler.

När filerna har lästs in bokförs de transaktionsrader som matchar bokföringshändelser i programmet direkt och visas i listan Periodens bankhändelser. Transaktioner som måste matchas eller bokföras manuellt hittar du under Ej bokförda bankhändelser.

Notera att betalningar som gjorts från ditt bankgirokonto enbart specifieras i återrapporteringsfilen om du har skickat betalningarna i en så kallad LB-fil. Läs mer i avsnittet Skicka betalningsfil (LB-fil).

Relaterade avsnitt

Matcha inbetalningar manuellt
Matcha utbetalningar manuellt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...