Arbeta med husavdrag

Husavdrag är samlingsnamnet för de så kallade rot- och rutavdragen, där köparen av en tjänst är berättigad till skattereduktion och avdrag görs direkt på fakturan.

Skattereduktionen för rotarbete är 30 % av arbetskostnaden. Maxbeloppet för rot- och rutarbete kan ibland ändras. För aktuella avdrag läs mer på skatteverket.se. Programmet är alltid uppdaterat med de aktuella beloppen.

Stegen nedan sammanfattar flödet för dig som fakturerar husarbete i Visma eEkonomi Smart:

  1. Gör inställningar för avdrag för rot-/rutarbete
  2. Skapa faktura med rot-/rutavdrag
  3. Registrera inbetalning från kund
    Följ instruktionen "Kundfaktura - delbetald".
  4. Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket

Om du har fått hela skattereduktionen från Skatteverket och du har laddat upp beslutet via en återrapporteringsfil i programmet, bokförs betalningen automatiskt. Om du har fått hela skattereduktionen från Skatteverket och du registrerade den manuellt, gå till steg 5. Om din ansökan om rot-/rutavdrag fick avslag, följ steg 6.

  1. Registrera betalning via en beslutsfil från Skatteverket
  2. Registrera avslag för rot- och rutavdrag från Skatteverket

Statusarna nedan visar var i flödet din ansökan är:

Status i programmet Beskrivning
Kunden har betalat sin del av kundfakturan. Du kan nu skicka in din ansökan till Skatteverket.
Du har exporterat en fil för ansökan till Skatteverket. När filen har laddats upp hos skatteverket.se kommer du få en betalning från Skatteverket.
Skatteverket har gjort avslag på din ansökan om skattereduktion.

Sökord: rot, rut, husarbete, rotavdrag, rutavdrag