Importera kontoutdrag

Genom att ladda ner ditt kontoutdrag som en CSV-fil från internetbanken kan du ladda upp alla dina bankhändelser i Kassa- och bankhändelser inne i Visma eEkonomi Smart. För att importera en kommaseparerad CSV-fil på rätt sätt kan du läsa mer under Att spara data i CSV-format.

Om du inte kan ladda ner en csv-fil från din bank kan du istället kopiera och klistra in ditt kontoutdrag i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i Kopiera och klistra in kontoutdrag.

Observera att filen måste sparas i formatet kommaseparerad CSV för att du ska kunna importera den till Visma eEkonomi Smart. Du kan läsa mer om hur du sparar en fil som CSV-fil nedan.

  1. Gå till Kassa- och bankhändelser.
  2. Klicka på pilen vid Ny bankhändelse och välj Importera kontoutdrag.
  3. I fönstret som öppnas väljer du Välj fil eller släpper filen i det markerade området.
  4. Välj Lägg till.

I vissa fall när du importerar en CSV-fil kommer programmet be dig specificera vilka kolumner på ditt kontoutdrag som Visma eEkonomi Smart ska hämta uppgifter från. Om du får göra det valet väljer du helt enkelt de kolumner från listmenyerna som motsvarar Bokföringsdatum, Referens och Belopp.

När importen är klar söker programmet automatiskt efter de bokföringshändelser som hör till bankhändelserna och föreslår matchningar för dig att bokföra. Bankhändelserna visas under Ej bokförda händelser.

Relaterade avsnitt

Bankhändelser