Importera återrapporteringsfil

Genom att klicka på pilen vid den gröna knappen högst upp till höger i fönstret under Kassa- och bankhändelser hittar du valet Importera återrapporteringsfil. Använd det här valet om du vill importera en fil med bankgirobetalningar från banken och få dem specificerade eller om du arbetar med rot och rut och har laddat hem en beslutsfil med transaktioner från Skatteverket. Transaktionerna i beslutsfilen specificeras då och kan matchas mot dina kundfakturor. Läs mer om de två typerna av filimporter här nedanför.

Relaterade avsnitt

Arbeta med husavdrag
Matcha inbetalningar manuellt
Matcha utbetalningar manuellt