Bankhändelser

För att kunna bokföra transaktioner mot företagets bankkonton måste du lägga till dem i Visma eEkonomi Smart. Alla företag får automatiskt ett kassakonto och ett bankkonto upplagt, men konton av typen valutakonto och sparkonto måste läggas till manuellt. Läs mer i Lägg till kassa- eller bankkonto.

Registrera in- och utbetalningar från bankkontot

Bankhändelserna som registreras i Visma eEkonomi Smart ska spegla transaktionerna på företagets bankkonto. Det finns olika sätt att registrera bankhändelser. Graden av automatisering beror på vilken bank du har. Oavsett om du har helt automatisk registrering eller lägger till transaktionerna manuellt stämmer du av kontot och bankhändelserna under Kassa- och bankhändelser. Läs mer om de olika alternativen nedan för att hitta det arbetssätt som passar dig.

Matcha händelser

Registreringen av in- och utbetalningar från bankkontot i Visma eEkonomi Smart för att matcha bokföringshändelser med bankhändelser är steg två i flödet. Läs mer om de olika stegen i Kassa- och bankhändelser eller gå vidare direkt till steg tre i Matcha bankhändelser.

Relaterade avsnitt

Arbeta med bankkoppling
Importera kontoutdrag
Kopiera och klistra in kontoutdrag
Importera återrapporteringsfil
Registrera bankhändelser manuellt