Kopiera och klistra in kontoutdrag

Använder du någon av bankerna Danske Bank, Länsförsäkringar, SEB, Swedbank, Sparbankerna eller Nordea kan du kopiera transaktionerna från din internetbank till Visma eEkonomi Smart.

Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig. Guiden är endast tillgänglig när hjälpavsnittet är öppet inne i programmet.

  1. Gå till Kassa- och bankhändelser och välj bankkonto.
  2. Klicka på pilen vid Ny bankhändelse och välj Klistra in kontoutdrag för att öppna fönstret där du kan klistra in uppgifterna du kopierat från din internetbank.

Notera att det är bara att kopiera transaktionsraden från din internetbank. Du behöver inte ladda ner kontoutdraget först.

  1. Logga in på din internetbank och öppna kontoutdraget/transaktionerna.
  2. Markera hela raden för de transaktioner på ditt bankkonto som du vill kopiera.
  3. Högerklicka på de markerade raderna och välj Kopiera.
  4. Gå till Visma eEkonomi Smart och ställ markören i rutan med texten Klistra in ditt kontoutdrag här.
  5. Högerklicka och välj Klistra in.

Informationen från kontoutdraget klistras in och formatet anpassas till Visma eEkonomi Smart.

  1. Välj Lägg till.

Programmet söker automatiskt efter bokföringshändelser som matchar transaktionerna och föreslår matchning åt dig. Bankhändelserna visas under Ej bokförda händelser.

På kontoutdraget visas bankgirobetalningar per dag som klumpsummor. Genom att importera en återrapporteringsfil från din bank kan du få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade. Läs mer i avsnittet som länkas nedan.

Relaterade avsnitt

Bankhändelser
Importera återrapporteringsfil