Lägg till anteckning

Du kan skapa en anteckning som är kopplad till exempelvis en verifikation, ett dokument, en kund eller som är helt fristående.

Lägg till en kopplad anteckning

  1. Öppna det du vill koppla anteckningen till, exempelvis en faktura.
  2. Klicka på pratbubblan i det blå fältet längst upp i programmet.
  3. Välj Ny - Anteckning.
  4. Fyll i ämne och skriv din text.
  5. Välj Spara.

Din anteckning sparas nu och visas varje gång du öppnar fakturan. Om du stänger fönstret som visar anteckningen får du fram den igen genom att klicka på ikonen längst upp till höger. Skriver du en anteckning samtidigt som du skapar en faktura sparas inte anteckningen förrän du väljer att spara själva fakturan.

Om du inte längre vill visa en anteckning kan du dölja den genom att markera Klar i anteckningsfönstret. Då visas inte längre ikonen i listvyn och anteckningen visas inte heller när du öppnar fakturan. För att visa en dold anteckning klickar du på ikonen och väljer Visa klarmarkerade.

Det går inte att radera en anteckning. Du kan inte heller frigöra en anteckning som redan är kopplad.

Lägg till en fristående anteckning

  1. Se till att du inte har något öppet i bakgrunden.
  2. Klicka på pratbubblan i det blå fältet längst upp i programmet.
  3. Välj Ny - Anteckning.
  4. Fyll i ämne och skriv din text.

Om du av misstag hade något öppet i bakgrunden när du skapade anteckningen kan du frigöra den genom att klicka på länken Frigör från dokument.

  1. Välj Spara.

Om du vill visa den igen klickar du på pratbubblan i det blå fältet längst upp i programmet.

Relaterade avsnitt

Anteckningar och meddelanden
Skicka meddelande