Skicka meddelande

Om ni är flera användare i Visma eEkonomi Smart kan du skicka meddelanden till de andra användarna. Ett meddelande visas bara för den som har skickat meddelandet och för den eller de som är mottagare. Alla dina skickade eller mottagna meddelanden visas under ikonen i övre listen. Du kan koppla meddelanden till dokument eller transaktioner i Visma eEkonomi Smart eller skicka fristående meddelanden.

Skicka ett kopplat meddelande

 1. Öppna det du vill koppla meddelandet till, exempelvis en faktura.
 2. Välj Anteckningar och meddelande-symbolen högst upp i menyn.
 3. Välj Ny - Meddelande.
 4. Välj vem eller vilka som ska få meddelandet.
 5. Fyll i ämne och skriv din text.
 6. Välj Skicka.

Ditt meddelande skickas nu och visas varje gång du öppnar fakturan. Om du stänger fönstret som visar meddelandet får du fram det igen genom att klicka på ikonen längst upp till höger. Skriver du ett meddelande samtidigt som du skapar en faktura skickas inte meddelandet förrän du väljer att spara själva fakturan.

Om du inte längre vill visa ett meddelande kan du dölja det genom att markera Klar i meddelandefönstret. Då visas ingen ikon i listvyn och meddelandet visas inte heller när du öppnar fakturan. För att visa ett dolt meddelande klickar du på ikonen och väljer Visa klarmarkerade.

Det går inte att radera ett meddelande. Du kan inte heller frigöra ett meddelande som redan är kopplat.

När någon svarar på meddelandet visas en notifiering vid ikonen.

Skicka ett fristående meddelande

 1. Se till att du inte har något öppet i bakgrunden.
 2. Klicka på ikonen i övre listen.
 3. Välj Ny - Meddelande.
 4. Välj vem eller vilka som ska få meddelandet.
 5. Fyll i ämne och skriv din text.

Om du av misstag hade något öppet i bakgrunden när du skapade meddelandet kan du frigöra det genom att klicka på länken Frigör från dokument.

 1. Välj Skicka för att skicka meddelandet till de mottagare du har angett. Vill du visa det igen klickar du på ikonen i övre listan.

Vill du visa den igen klickar du på ikonen i övre listen.

Relaterade avsnitt

Anteckningar och meddelanden
Lägg till anteckning