Registrera leverantörsfaktura med omvänd skattskyldighet

När du får en faktura med omvänd skattskyldighet, är fakturan helt eller delvis utan moms. Det är du som köpare som ska rapportera både in- och utgående moms enligt svenska momssatser. Du som köpare är även ansvarig för att fakturan är korrekt och innehåller all nödvändig information. Läs mer i avsnittet Omvänd skattskyldighet.

Kontrollera att fakturan anger ditt momsregistreringsnummer och att omvänd skattskyldighet gäller.

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Välj Ny leverantörsfaktura.
  3. Välj den leverantör du ska registrera fakturan för.
  4. Fyll i fakturauppgifterna. Om fakturan innehåller artiklar både med och utan moms, eller olika momssatser, behöver du registrera artiklarna separat.

5a. För varor eller tjänster köpta i Sverige där regler för omvänd skattskyldighet gäller, behöver du lägga till en rad för ingående moms och en ytterligare en rad för utgående moms när du registrerar fakturan i Visma eEkonomi Smart.

5b. När du registrerar en faktura för varuköp inom EU får du ett meddelande om att en rad för ingående moms och en rad för utgående moms har lagts till verifikationen. De föreslagna kontona på dessa linjer baseras på 25% moms och måste ändras om en annan momssats ska användas.

  1. Ange de resultatenheter eller projekt som dokumentet ska kostnadsföras på om du arbetar med dessa.
  2. Välj Spara utkast eller Bokför när du är klar.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Omvänd skattskyldighet
Moms
Lämna in periodisk sammanställning till Skatteverket