Omvänd skattskyldighet

Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet. Syftet är att motverka skattefusk. Du ska tillämpa omvänd skattskyldighet när du säljer varor och tjänster som omfattas av reglerna.

Vad är omvänd skattskyldighet?

Omvänd skattskyldighet är ett undantag från huvudregeln att lägga moms på fakturor för varor och tjänster. När reglerna för omvänd skattskyldighet gäller, är det köparen och inte säljaren som rapporterar momsen till Skatteverket och fakturan skickas utan moms. Mottagaren av fakturan ska lägga till både utgående moms och ingående moms och rapportera det till Skatteverket.

När gäller reglerna för omvänd skattskyldighet?

Nedan är exempel och inte en fullständig lista över situationer där omvänd skattskyldighet gäller och fakturan skickas utan moms. För den senaste informationen om omvänd skatt, se skatteverket.se.

Varor som säljs inom EU Inom Sverige
Varor som säljs inom EU, när både säljare och köpare är momsregistrerade och varan transporteras från ett EU-land till ett annat. Köparens momsregistreringsnummer och texten "Omvänd betalningsskyldighet" måste anges på fakturan. Tjänster som omsätts inom byggsektorn när både säljare och köpare är momsregistrerade, faktureras utan moms, där mottagarens organisationsnummer och texten "Omvänd betalningsskyldighet" ska anges på fakturan. Reglerna gäller även för företag som vanligtvis inte hör till byggsektorn men utför tjänster på uppdrag av annat företag som faller under reglerna för omvänd skattskyldighet. Regler för omvänd skattskyldighet gäller också för försäljning av avfall och skrot av vissa metaller.

Relaterade avsnitt

Inställningar för att fakturera med omvänd skattskyldighet, svenska kunder
Skapa kundfaktura med omvänd skattskyldighet, svenska kunder
Lägg till kund
Företagsinställningar

Sökord: omvänd moms, omvänd betalningsskyldighet