Skapa artikel

Alla artiklar måste ha unika artikelnummer. Artikelnumren sorteras i alfanumerisk ordning vilket innebär att artikelnummer A212 kommer före artikelnummer A35. Använder du enbart siffror vid alfanumerisk sortering kommer värden som 1, 2, 3, 10, 20, 30 att bli sorterade som 1, 10, 2, 20, 3, 30.

Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig. Guiden är endast tillgänglig när hjälpavsnittet är öppet inne i programmet.

  1. Gå till Försäljning - Artiklar, alternativt om du arbetar med tillvalet Lager, gå till Lager och artiklar - Artiklar .
  2. Välj Ny artikel.
  3. Ange artikeluppgifterna.

Du fyller i fältet Antal i lager om du vet hur många artiklar det finns i lager. Om du arbetar med tillvalet lager kan lagerantalet inte ändras via artikelsidan. Förändring av antal artiklar i lager görs då genom in- och utgående leveranser.

Om du anger ett engelskt namn i fältet Artikelnamn engelska kommer artikeln visas med sin engelska beteckning på dokument till kunder som har engelska inställt som Språk på försäljningsdok. Om fältet lämnats tomt visas det svenska artikelnamnet.

  1. Välj Spara och artikeln visas nu i listan Artiklar.

Relaterade avsnitt

Artiklar
Skapa kundfaktura
Ange antal artiklar i lager
Ta bort artikel
Inaktivera artikel
Arbeta med husavdrag
Artikelgrupper
Kundgrupper