Skapa flera kundfakturor

Om du fakturerar samma typ av artiklar och tjänster till en mängd olika kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera kunder.

Notera att du inte kan använda den här funktionen när du skapar kreditfakturor eller när fakturan gäller rot- och rutavdrag.

Särskilda inställningar för specifika kunder, som exempelvis rabatt,vilket bankkonto betalningen ska gå till och omvänd skatteskyldighet, tillämpas ej. Istället används de inställningar som gäller för alla kunder som ingår i fakturan.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Klicka på listikonen för fältet Kund och kryssa i rutan Välj flera kunder.
  4. Välj de kunder som du vill fakturera.

När du klickar på en kund kommer listan filtreras så att den enbart visar kunder med samma valuta som den kund du valt.

Om du använder dig av kundgrupper för att gruppera kunderna visas även dessa i listan och du kan välja att fakturera en hel kundgrupp.

  1. Ange fakturadatum, artiklarna du vill fakturera för samt övriga uppgifter.
  2. Välj Skapa fakturor.
  3. Välj Åtgärd för fakturan för varje kund.

Du kan välja samma åtgärd för alla fakturor eller använda den senaste åtgärden som användes för varje kund. På samma sätt som med enstaka fakturor är det möjligt att skicka flera fakturor som e-fakturor eller till Kivra, om kunden är en privatperson.

  1. Välj Bokför och skicka.

Notera att det inte är möjligt att spara fakturor som utkast när du skapar flera fakturor på det här viset.

Relaterade avsnitt

Skapa kundfaktura
Hantera flera betalningspåminnelser och fakturautkast
Artikelgrupper
Kundgrupper