Skapa kundfaktura med omvänd skattskyldighet, svenska kunder

När reglerna för omvänd skattskyldighet gäller skickas fakturan utan moms och mottagaren lägger på både ingående och utgående moms vid bokföringen. Fakturan måste ange köparens momsregistreringsnummer och att regler för omvänd skattskyldighet gäller. Privatpersoner kan inte faktureras utan moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet eftersom en privatperson inte är momsregistrerad. Läs mer om omvänd skattskyldighet i avsnittet Omvänd skattskyldighet.

Innan du kan fakturera med omvänd skattskyldighet måste du göra inställningar som gör alla nödvändiga fält synliga på fakturan. Du gör inställningen under Inställningar för att fakturera med omvänd skattskyldighet, svenska kunder.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Välj den kund du ska fakturera.
  4. Fyll i fakturadatumet. Datumet i fältet Förfallodatum fylls i automatiskt.
  5. Lägg till de artiklar du ska fakturera och se till att kolumnen Momsfri är markerad för de aktuella artiklarna.

Tänk på att alltid lägga upp dina artiklar med momssatsen de har i vanliga fall. Välj en artikelkontering med rätt momssats och se till att det finns ett konto valt för omvänd skattskyldighet. Momsfria artiklar kan inte användas vid omvänd skattskyldighet.

  1. Välj Spara eller Bokför när du är klar.

På fakturan till kunden står det förklarat att omvänd skattskyldighet gäller för fakturan. Detta är obligatoriskt när man fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet.

Relaterade avsnitt

Skapa kundfaktura
Kreditera kundfaktura
Skapa momsredovisning
Omvänd skattskyldighet