Skapa order från offert

  1. Välj Försäljning - Offerter.
  2. Välj den offert du vill skapa en order av i listan under Pågående offerter.
  3. Välj Åtgärder - Skapa order för att skapa en ny order som är baserad på uppgifterna från offerten.

Lägg till en artikelrad genom att trycka på enter eller klicka på plusknappen sist i artikelraden. Ta bort en artikelrad genom att klicka på minusknappen. Vill du lägga till en textrad klickar du på Ny textrad. Du kan även ändra ordningen på text- och artikelraderna genom att klicka på de tre strecken och dra raden dit du vill ha den.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med ordern:
Skicka orderbekräftelse via e-post Ordern skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret.
Skriv ut orderbekräftelse som pdf Ordern öppnas som pdf och kan skrivas ut på papper.
Spara utkast Ordern sparas under Utkast.

Relaterade avsnitt

Ordrar
Skapa order
Skapa order med rot-/rutavdrag
Kopiera order
Skapa restorder
Leverera order
Skriv ut följesedel
Skapa faktura från order
Skapa artikel
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp