BAS-kontoplanen

BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin. Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. De flesta företag idag använder konton från fyra huvudgrupper: tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Alla konton i BAS-kontoplanen består av fyra siffror och den första siffran visar vilken typ av konto (kontoklass) det tillhör.

För mer detaljerad information, läs artikeln BAS-kontoplan - kontoplanen som är S K I T-lätt att förstå!

Relaterade avsnitt

Kontoplan
Importera eller exportera kontoplan