Kontoplan

Listan Kontoplan visar bokföringskontona för det valda räkenskapsåret och hittas under Inställningar - Kontoplan i Visma eEkonomi Smart. Förändringar som görs i kontoplanen påverkar bara det aktuella året. Inga uppgifter på tidigare räkenskapsår berörs.

Momskoden styr på vilken rad i momsredovisningen som kontot summeras. Läs mer om momskoder och hur de används i avsnittet Moms.

Om du vill skriva ut kontoplanen, gå till Bokföring - Rapporter inne i programmet. Du kan även importera kontoplaner från andra program. Läs mer i avsnittet Importera eller exportera kontoplan.

I avsnittet Registrera leverantörsfaktura hittar du några av de vanligaste utgifterna och vilka konton du bokför dem på.

Relaterade avsnitt

BAS-kontoplanen
Redigera konto
Importera eller exportera kontoplan