Importera eller exportera kontoplan

Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera din kontoplan genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Smart. För att kunna importera en fil till programmet, måste filen vara skapad som en kommaseparerad CSV-fil. Läs mer om att spara data i CSV-format nedan.

För en lyckad import av en CSV-fil till Visma eEkonomi Smart är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod samt att det finns ett värde på de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Smart när du skapar ett nytt konto. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Ett enkelt sätt att få en korrekt formaterad CSV-fil är att först göra en export av kontoplanen till att använda som mall vid en import. Du kan läsa mer om hur du gör en export för att få korrekt formatering nedan.

Lägg till och uppdatera kontoplan

För att uppdatera ditt kontoplanregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar kontoplanregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett kontonummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i CSV-filen. Istället kommer programmet lägga till ett nytt konto när du importerar CSV-filen.

Ta bort konto

Det är inte möjligt att ta bort konton från ett register genom att exportera och importera. Konton som är borttagna i en exporterad fil, kommer vid en import till Visma eEkonomi Smart bli satta som inaktiva, men fortfarande finnas kvar i programmet. Konton som används kommer alltid att vara aktiva i Visma eEkonomi Smart.

Standardvärde

Det finns fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde om de lämnas tomma. Om du lägger till rader i en CSV-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.

Relaterade avsnitt

Importera eller exportera register (CSV-fil)
Importera eller exportera kundregister
Importera eller exportera leverantörsregister
Importera eller exportera artikelregister

Sökord: massuppdatera, importera kontoplan, exportera kontoplan