Redigera konto

Du kan redigera vissa uppgifter för kontona i kontoplanen. Vilka uppgifter som går att ändra beror på typen av konto du vill redigera.

Om du gör ändringar i ett konto för det nuvarande räkenskapsåret, följer ändringarna med till nästa räkenskapsår som du skapar. Om du vill göra ändringar i ett konto för ett annat räkenskapsår, välj önskat räkenskapsår från rullgardinsmenyn Räkenskapsår under Inställningar - Kontoplan. Dessa ändringar påverkar bara det valda räkenskapsåret.

  1. Välj Inställningar - Kontoplan för att öppna menyn.
  2. Välj kontot du vill redigera.
  3. Välj Redigera på raden som öppnades.
  4. Gör dina ändringar.
  5. Välj Spara.

Om kontot har ett hänglås och texten Ej redigerbar standardpost kan du inte ändra kontots namn. Däremot kan du kopiera kontot och därefter göra egna inställningar.

Relaterade avsnitt

Kontoplan
Importera eller exportera kontoplan
Låsa upp eller låsa konto för manuell registrering