Exportera bokföringsdata (SE-fil)

En SE-fil skapas när du väljer att exportera bokföringsdata. Filen innehåller all bokföringsdata från programmet. Använd exporten för att flytta alla bokföringsverifikationer till eller från Visma eEkonomi Smart.

  1. Välj Inställningar - Import och export.
  2. Välj SIE - import och export av bokföringsdata.
  3. Välj Ny export.
  4. Välj det räkenskapsår som du vill exportera.
  5. Välj Exportera.

SIE-filen skapas. När den har laddats ner till din dator kan du öppna den och bestämma var den ska sparas.

Om du exporterar bokföringsuppgifter för att dela med din redovisningsbyrå rekommenderar vi att du istället bjuder in din redovisningsbyrå till ett samarbete med informationsdelning direkt inne i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i Starta ett samarbete med en redovisningsbyrå.

Relaterade avsnitt

Inställningar
Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil)

Sökord: SE-fil