Avdrag för lokal i egen bostad

Om du bedriver arbetet med din firma från hemmet har du möjlighet att göra vissa avdrag i din deklaration för arbetsutrymmet som du har hemma. Om du arbetar minst 800 timmar om året med firman hemifrån har du alltid rätt att göra avdrag med 2 000 kr om du bor i en villa som du eller din make äger och med 4 000 kr om du bor i en hyrd bostad.

Om du har en särskilt inrättad del i bostaden för din näringsverksamhet får du göra avdrag med en skälig del av utgifterna för hyra, värme m m. I detta fall finns ingen preciserat antal timmar du måste arbeta per år i firman. Om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt får du i så fall dra av hyran eller avgiften för den del av bostaden som är särskilt inrättad för näringsverksamheten. Till det får läggas en skälig del av kostnad för värme, vatten och avlopp samt elektrisk ström som inte ingår i hyran/avgiften. Det finns heller inga belopp preciserade för vad som är en skälig del av kostnaderna.

När din bostad är en fastighet som tillhör dig eller din make och en särskilt inrättad del av fastigheten används för näringsverksamheten, får avdrag göras för skälig andel av kostnaderna för värme, vatten och avlopp samt elektrisk ström. Du får inte beräkna avdrag för räntekostnader eller tomträttsavgäld eftersom de kostnaderna får dras av på annan plats i deklarationen.

Skriv in beloppet under Årsrutiner - Inkomst/avdrag som inte registrerats i kassaboken i det utfällbara avsnittet Avdrag för lokal i egen bostad. Beloppet som du skriver in kommer av programmet att tas med i bokföringen som en kostnad och ingå i det bokförda resultatet.

Relaterade avsnitt

Inkomst och avdrag som inte registrerats i kassaboken
Avdrag för resor till och från firman
Bilförmån och andra förmåner
Inkomst av sjukpenning för firmainkomst

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.