Insatskonto

Inom skogsbruk och jordbruk är det vanligt att företagaren är medlem i en eller flera ekonomiska föreningar. Hos föreningen har medlemmen ett s k insatskonto på vilket insättningar förekommer både av egna beskattade pengar som medlemmen själv satsar, men även av skattepliktiga ersättningar som betalas från föreningen till medlemmen.

Du kan välja att lägga till ett insatskonto i kassaboken. Det gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar på fliken Kassabok, genom att markera Insatskonto under Tillval av konton. Ett insatskonto kommer i programmet att fungera på motsvarande sätt som exempelvis Bankkonto.

Föreningskonto

Medlemmen har i den ekonomiska föreningen i regel även ett konto som i princip är ett vanligt bankkonto. Även ett sådant konto - föreningskonto. Läs mer i avsnittet Föreningskonto.

Insättning på insatskonto med egna beskattade pengar

När medlemmen vill registrera en egen insättning med beskattade pengar på sitt insatskonto väljer denne inbetalningstypen Företagarens egen insättning. Då ökar det bokförda egna kapitalet i firman med samma belopp som sätts in på insatskontot. Läs mer i avsnittet Inbetalningstypen Företagarens egen insättning av pengar.

Överföring av pengar till insatskonto

Det är möjligt att till insatskontot registrera en överföring av pengar från något av firmans andra konton eller från firmans kassa. Det sker genom att du använder funktionen Överföring i kassaboken. Läs mer i avsnittet Ny överföring - Kassabok.

Insättning på insatskonto av inte beskattade pengar

Ofta förekommer att föreningen gör insättningar på medlemmens insatskonto av skattepliktiga ersättningar, alltså av pengar som inte är beskattade.

Om inbetalningen är en likvid, exempelvis för skog, väljer man inbetalningstypen Försäljning.

Om inbetalningen är att jämställa med en ränta väljer man inbetalningstypen Ränteinkomster.

I båda fallen kommer inbetalningen av programmet att tas med bland skattepliktiga inkomster.

Exempel

Medlemmen säljer skog för 100 000 kr + moms till föreningen.

När utbetalningen från föreningen sker, får medlemmen bara 98 000 kr + hela momsen i betalning till sitt vanliga bankkonto. Resterande 2 000 sätts in på insatskontot.

Medlemmen får då göra två inbetalningshändelser i programmet. Dels får man registrera en försäljning på 98 000 kr + hela momsen kopplad till bankkontot och dels en annan försäljning på 2 000 kopplad till insatskontot. Man får i detta fall bortse ifrån programmets varningar om att momsen inte är korrekt redovisad.

Uttag från insatskonto

Vid uttag av medel från insatskontot som ska förbrukas privat väljer man utbetalningstypen Företagarens eget uttag av pengar. Då kommer behållningen på kontot att minska liksom bokfört eget kapital. Läs mer i avsnittet Utbetalningstypen Företagarens eget uttag av pengar.

Överföring till andra konton i firman

Det är möjligt att registrera en överföring av pengar från insatskontot till något av firmans andra konton eller till firmans kassa. Det sker genom att du använder funktionen Överföring i kassaboken. Läs mer i avsnittet Ny överföring - Kassabok.

Insatsemissioner får inte registreras på insatskontot

I programmet får du inte blanda ihop insatskontot med insatsemissioner.

En insatsemission innebär att medlemmen tilldelas en del av den ekonomiska föreningens vinstmedel (motsvarar fondemission i ett aktiebolag). Medlemmens mottagna insatsemissioner ska inte bokföras och får inte ingå i underlag för räntefördelning.

Insatsemissioner betalas ut till medlemmen när denne lämnar föreningen.

Ange uppgift om insatsemissioner i Årsrutiner

Uppgift om totalt innestående fordringar av insatsemissioner ska i det förenklade årsbokslutet anges vid fält U4.

I programmet kan du ange uppgifter om insatsemissioner under Årsrutiner - Jord/skogsbruk. Beloppet flyttas då till U4 i årsbokslutet när du i programmet gör deklaration/årsbokslut för inkomståret. Läs mer i avsnittet Jord- och skogsbruk.

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar, fliken Kassabok
Föreningskonto
Inbetalningstypen Företagarens egen insättning av pengar
Utbetalningstypen Företagarens eget uttag av pengar
Ny överföring - Kassabok
Jord- och skogsbruk