Visa översikt - Kassabok

Under Löpande rutiner - Kassabok - Visa översikt visas en lista med samtliga poster som skapats i kassaboken. För varje post finns uppgift om nummer, datum och typ för in/utbetalningen. Dessutom visas ev text som angetts om posten samt de belopp i posten som hör till Bankkonto/Girokonto/Kassa.

Genom att klicka i på namnet på varje kolumn i översikten byts sorteringsordningen i kolumnen. Klickar du på Nr kommer antingen den nyaste eller äldsta posten att visas allra överst i översikten.

Du kan göra en mängd olika urval över vad som ska visas. Under Kassa/konto kan du välja att visa alla kassaboksposter eller enbart de som hör till Bankkonto, Girokonto eller Kassa.Du kan även begränsa visningen av kassaboksposter till en viss period. Programmets standardinställning är att visa de år som kassaboken omfattar. Du kan välja att visa alla kassaboksposter eller enbart de av typen Inbetalning, Utbetalning eller Överföring.

Relaterade avsnitt

Visa bokföringshändelser i huvudboken
Kassabok

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.