Kontanta kassaboksposter spärras efter en dag

Reglerna för tillåten senareläggning av bokföring av affärshändelser gäller inte för kontanta affärshändelser, d v s inbetalningar till respektive utbetalningar från företagets kassa.

Kontanta händelser måste enligt Bokföringsnämnden normalt bokföras senast påföljande arbetsdag.

När du i bokföringen i programmet har sparat en inbetalning eller utbetalning i kassaboken som kopplas till Kassa, kommer en sådan kassabokspost från och med nästa dag i programmet enbart kunna korrigeras genom att du skapar en särskild rättelsepost. Läs mer i avsnittet Rättelseposter.

Denna definitiva låsning måste programmet göra för att dessa kassaboksposter ska anses bokförda i rätt tid enligt Bokföringsnämndens regler.

Relaterade avsnitt

Rättelseposter
Låsning av momsperiod