Rättelseposter

Funktionen för rättelseposter kan användas för korrigering i kassaboken när en tidigare under året registrerad kassabokspost blivit spärrad för upplåsning. Rättelseposter kan även skapas när en kompletterande registrering av en kassabokspost ska göras i en bokföringsperiod som blivit spärrad för upplåsning.

När företagets inkomstdeklaration blir spärrad för upplåsning kan rättelseposter för inkomståret inte längre skapas.

Så skapar du en rättelsepost för en tidigare registrerad post

Ska du rätta en gammal kassabokspost öppnar du den posten och börjar skriva in de korrekta uppgifterna.

När kassaboksposten ingår i en period som är spärrad för upplåsning så frågar programmet då om du vill skapa en rättelsepost. Om du svarar Ja kan du gå vidare och skriva in de korrekta uppgifterna som du vill ha i bokföringen.

När du sparar kassaboksposten som du nu korrigerat, kommer programmet att skapa två nya kassaboksposter. Dels skapas en ny kassabokspost som vänder den ursprungliga kassaboksposten, och dels skapas en ny kassabokspost med de korrekta uppgifterna. Då båda nya kassaboksposterna markeras med ett R i översikten över kassaboksposterna. Även den ursprungliga kassaboksposten som skulle korrigeras får markeringen R i översikten.

Momsdeklarationen kan behöva rättas hos Skatteverket

Även om bokföringsperioden är spärrad för upplåsning kommer de ändrade momsbelopp som dina rättelseposter innehåller också leda till att själva momsdeklarationen för perioden får ett ändrat innehåll.

Har du gjort rättelser av momsuppgifter i en momsperiod där momsdeklarationen redan lämnats till Skatteverket, måste du till Skatteverket då lämna en rättad momsdeklaration för perioden. De rätta uppgifterna som du ska lämna finns då på momsdeklarationen i programmet.

Så skapar du en kompletterande rättelsepost

Det kan förekomma att du som rättelse av din bokföring enbart vill lägga till en kassabokspost i en bokföringsperiod som blivit spärrad för upplåsning. Även i detta fall använder du funktionen för rättelseposter.

Du skapar först en ny kassabokspost och anger de uppgifter som du vill få in i bokföringen för perioden.

När du försöker spara nya poster som har ett händelsedatum som hör till en spärrad bokföringsperiod får du en fråga om du vill spara uppgifterna som en rättelsepost. Svarar du Ja, sparas posten och markeras med ett R i översikten för kassaboken.

Momsdeklarationen kan behöva rättas hos Skatteverket

Om rättelseposten innehåller nya uppgifter om moms kommer innehållet i programmets momsdeklaration för perioden att ändras då rättelseposten sparas. Dessa nya uppgifter måste då lämnas som rättelse av momsdeklarationen för perioden till Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Låsning av momsperiod
Kontanta kassaboksposter spärras efter en dag
Datum för spärr mot upplåsning