Låsning av momsperiod

Under Löpande rutiner - Moms - Visa översikt kan du låsa respektive momsperiod genom att markera rutan vid Låst och inlämnad vid aktuell momsdeklaration. Det är lämpligt att göra så fort du gjort klart periodens registreringar i programmets kassabok och skickat in företagets momsdeklaration till Skatteverket.

Vill du därefter göra justeringar i en låst momsperiod måste du först låsa upp perioden. På så sätt får du automatiskt en påminnelse om att du måste lämna en rättad momsdeklaration för perioden till Skatteverket, om du gör ändringar i kassaboken som påverkar momsen för perioden.

Spärr mot upplåsning

Det går i programmet inte att låsa upp en låst period, när en viss tid förflutit efter periodens sista dag.

För de flesta företag som använder programmet gäller att bokföringen för varje kvartal blir spärrad för upplåsning 50 dagar efter kvartalets slut.

Det är bokföringsregler från statliga Bokföringsnämnden som tvingar oss att ha denna spärr mot upplåsning.

Om du inte har låst perioden när datum för låsning av bokföringen inträffat, kommer programmet uppmana dig att låsa perioden.

Det är först när spärren har aktiverats av programmet och innehållet i bokförda kassaboksposter inte längre kan ändras, som bokföringen enligt det Bokföringsnämndens regler anses ha skett på ett godtagbart sätt.

Funktion för rättelsepost används för korrigeringar i låst period

Sedan spärren mot upplåsning av en period blivit aktiverad av programmet, kan funktioner som Ångra och Makulera inte längre användas för kassaboksposter som ingår i perioden.

Behöver du korrigera en gammal kassabokspost som ingår i en spärrad period får du använda den nya funktionen i programmet för rättelseposter. Läs mer i avsnittet Rättelseposter.

Låsning av bokföringen kvartalsvis kan krävas även vid årsvis moms

Även om företaget har årsvis moms men har en verksamhet med lite större omfattning kan du behöva låsa bokföringen kvartalsvis, för att anses följa Bokföringsnämndens regler.

Sådana låsningar görs alltid på sidan Momsöversikt, även av dig som har årsvis momsdeklaration.

Relaterade avsnitt

Datum för spärr mot upplåsning
Kontanta kassaboksposter spärras efter en dag
Rättelseposter