Visma Fakturering

Registrera momsfaktura från Visma AutoCollect

Om du har skickat uppdrag till AutoCollect kommer Visma Financial Solutions att göra en sammanställning av de uppdrag som är avslutade och skicka en faktura till dig. Det som debiteras dig är den ingående momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna. Momsen redovisar du i din skattedeklaration och kvittar den sedan mot den utgående momsen. På så sätt blir det ingen kostnad för dig.

Har du överlämnat uppdrag till Kronofogden kan det även förekomma uppläggningskostnader för detta på fakturan från Visma Financial Solutions. Skulle din kund ha betalat påminnelseavgiften direkt till dig, istället för till Visma Financial Solutions, så kommer även den att faktureras.

När du får din faktura från Visma Financial Solutions registrerar du den.

Gör så här:

  1. Lägg upp Visma Financial Solutions som leverantör om de inte redan finns upplagda i ditt leverantörsregister. På fliken Lev uppgifter markerar du fältet Kräver OCR/Refnr.
  2. Gå sedan till Inköp - Leverantörsfakturor.
  3. Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
  4. Välj Normal faktura.
  5. Hämta upp Visma Financial Solutions som leverantör med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr.

Nu visas leverantörens namn och ditt eventuella kundnummer hos leverantören.

  1. Fyll i fakturanumret som står på din leverantörsfaktura i fältet OCR/Refnr. Det är inte nödvändigt att skriva in fakturanumret i fältet Fakturanr, men om du gör det kan du se det i listläget för dina leverantörsfakturor.
  1. Registrera den typ av avgift som Visma Financial Solutions har fakturerat dig, t ex moms, påminnelseavgift, avgift för Kronofogden. Avgiften för Kronofogden registrerar du på konto avsett för den typen av avgifter.

Om din kund har betalat påminnelseavgiften direkt till dig och du har blivit fakturerad detta av Visma Financial Solutions lägger du till en rad med beloppet för påminnelseavgiften och använder det konto som du har angett för påminnelseavgift under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.

  1. Om hela leverantörsfakturan ska bokföras på en resultatenhet anger du det i fältet Resenh. Har du valt resultatenhet i leverantörsregistret föreslås den i fakturauppgifterna.

Nu är leverantörsfakturan från Visma Financial Solutions konterad och klar.

Så här kan en momsfaktura från Visma Financial Solutions se ut:

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Skapa uppdrag
AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag
Gör inställningar för AutoCollect
Visma AutoCollect
Skicka uppdrag, kommando
Överlämna till Kronofogden, kommando
Hantera inbetalning från Visma AutoCollect

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)